Jobs/vacancies

Økonomi –og administrationsmedarbejder til Sønderjyllands Symfoniorkester

Vores administration står overfor et generationsskifte, og vi søger derfor en ny medarbejder.

Hvem er vi:

Vi er et landsdelsorkester med hjemsted i Sønderborg. Vi er 65 musikere hvoraf 57 er fastansatte, 7 medarbejdere i administration og teknik. Vi har kontor på Alsion 2 i Sønderborg med en af Danmarks flotteste udsigter. Vores spilleområde er Syd- og Sønderjylland og Sydslesvig.

 Hvem er du:

Du har erfaring indenfor økonomi, bogføring og administrative opgaver. Du er positiv, udadvendt og fleksibel. Du sætter dig et mål og arbejder målrettet med at nå det. Du er fleksibel, omstillingsparat og ikke mindst nysgerrig. Du har let til smil og er udadvendt.

Hvad består arbejdet i:

Bogholderifunktion med diverse afstemninger, herunder bank, kasse og løn. Udarbejde momsregnskab og udarbejde årsregnskab. Lønadministration for timelønnede assistenter, samt udbetaling af honorarer og registrering af B-indkomst.  Udarbejdelse af budget samt budget- og økonomiopfølgning
Administration af forsikringer, herunder instrumentforsikringer.
Deltage i billetsalg. EDB koordinator.
Koordinering af skolekoncerter.
Forefaldende kontorarbejde, herunder telefonpasning m.v.
Vi forventer, at du skriver og taler dansk og engelsk. Har du kendskab til tysk, vil det være en fordel.    
Vi arbejder med Navision, Bluegarden og Excel.

Det tilbyder vi dig:

Vi kan tilbyde en attraktiv og dynamisk arbejdsplads med et lille hold engagerede kolleger, en uhøjtidelig omgangstone, faglige udfordringer og et højt tempo.
Stillingen ønskes besat 1. maj 2017, og arbejdstiden er på 27,5 time pr. uge fordelt på 5 dage.
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst på området og på baggrund af uddannelse og erfaring.

Yderligere information:
Fås ved henvendelse til orkesterchef Nikolaj Andersen, tlf. 2219 3930.
Ansøgningen skal være  modtaget senest onsdag 8. marts 2017, kl. 12, og samtaler finder sted uge 12.

 e-mail: info@sdjsymfoni.dk, mrk. “Økonomi- og administrationsmedarbejder”

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Søger fra 7. august 2017 eller efter aftale

 

en tuttiviolinist til 2. violingruppen.

Konkurrence finder sted torsdag d. 18. maj 2017 fra kl. 10.00 i koncertsal Alsion, Alsion 2, DK-6400 Sønderborg

  1. runde: 1. sats med kadence af Mozarts violinkoncert nr. 3, 4 eller 5.
  1. runde: Hele 1. sats med kadence af en af følgende violinkoncerter:

                            Brahms, Tjajkovskij, Beethoven, Sibelius eller Nielsen

                            samt orkestereksempler.

Orkestereksempler kan downloades fra vores hjemmeside Orkester uddrag.

Aflønning sker i.h.t. overenskomst mellem Landsdelsorkestrene og Dansk Musikerforbund.

For ikke-skandinaver og ikke-EU-borgere gælder specielle regler. Anciennitet ved andet professionelt orkester kan overføres efter gældende regler.

 

Pianist stilles til rådighed ved selve konkurrencen d. 18. maj. Rejse og ophold betales ikke af orkestret.

Ansøgningsskema rekvireres ved Sønderjyllands Symfoniorkester, Alsion 2, DK-6400 Sønderborg, tlf. +45 79301150, info@sdjsymfoni.dk eller downloades via orkestrets hjemmeside Ansøgningsskema til konkurrencer i orkesteret og skal returneres i udfyldt stand senest d. 28. april 2017.

Sønderjyllands Symfoniorkester blev grundlagt som landsdelsorkester i 1963 og turnerer i Syd- og Sønderjylland samt i Sydslesvig. Det spiller omkring 50 symfoniske koncerter årligt. Hertil kommer et meget stort antal andre koncerter, fx skolekoncerter, populære koncerter og familiekoncerter. Sønderjyllands Symfoniorkester er orkester ved Den Jyske Operas forestillinger i Syd- og Sønderjylland. Orkestret har turneret i Tyskland, Frankrig, Belgien, Schweiz og på Færøerne. Orkestret har hjemsted i Alsion-komplekset i Sønderborg, som bl.a. rummer Koncertsalen Alsion, en af landets nyeste og bedste koncertsale til symfonisk musik.

 

Requires a tutti violin player in the 2nd violin group.

Employment starting from 7st Aug. 2017 or by arrangement with the winning candidate.

Audition takes place Wednesday 18th May 2017 beginning at 10.00 a.m. in Concert hall Alsion, Alsion 2, DK-6400 Sønderborg, Denmark.

1st round:      Mozart: Violin concerto no. 3, 4 or 5: 1st mov. with cadenza.

2nd round:      Brahms, Tchaikovsky, Beethoven, Nielsen or Sibelius – the whole first mov. with cadenza plus orchestral excerpts.

The excerpts can be downloaded from our website Orchestral excerpts.

Salary is paid according to the agreement between the Danish Regional Orchestras and the Danish Musicians’ Union (DMF), commensurate with experience in other professional symphony orchestras. For people coming from other countries than EU and Scandinavia there are special regulations.

Travel and accommodation expenses will not be paid by the orchestra.

A pianist will be available for the audition on 18th May 2017.

Application form is available by mail from South Denmark Philharmonic. Alsion 2, DK-6400 Sønderborg, phone +45 79 30 11 50, by email from info@sdjsymfoni.dk or by directly downloading the form from the orchestra’s website: Application form. The completed form should be sent to the orchestra’s address no later than 28th April 2017.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Sønderjyllands Symfoniorkester søger fra 7. august 2017 eller efter aftale en tutticellist

Konkurrence finder sted tirsdag d. 28. marts 2017 fra kl. 10.00 i koncertsal Alsion, Alsion 2, DK-6400 Sønderborg

1. runde:

  • Haydn: Cellokoncert, D-dur, 1. sats med kadence.
  • J.S. Bach: Præludium fra solosuite nr. 1, 2 eller 3
  • samt evt. orkesteruddrag.

2. runde:

  • Dvoráks eller Schumanns cellokoncert, 1. sats samt orkesteruddrag.

Uddrag fra orkesterlitteraturen kan downloades fra vores hjemmeside Orkester uddrag.

Aflønning sker i.h.t. overenskomst mellem Landsdelsorkestrene og Dansk Musikerforbund.

For ikke-skandinaver og ikke-EU-borgere gælder specielle regler. Anciennitet ved andet professionelt orkester kan overføres efter gældende regler.

Pianist stilles til rådighed ved konkurrencen. Rejse og ophold betales ikke af orkestret.

Ansøgningsskema rekvireres ved Sønderjyllands Symfoniorkester, Alsion 2, DK-6400 Sønderborg, tlf. +45 79301150, info@sdjsymfoni.dk eller downloades via orkestrets hjemmeside fra dette link:

Ansøgningsskema til konkurrencer i orkesteret og skal returneres i udfyldt stand senest d. 10. marts 2017.

Sønderjyllands Symfoniorkester blev grundlagt som landsdelsorkester i 1963 og turnerer i Syd- og Sønderjylland samt i Sydslesvig. Det spiller omkring 50 symfoniske koncerter årligt. Hertil kommer et meget stort antal andre koncerter, fx skolekoncerter, populære koncerter og familiekoncerter . Sønderjyllands Symfoniorkester er orkester ved Den Jyske Operas forestillinger i Syd- og Sønderjylland. Orkestret har turneret i Tyskland, Frankrig, Belgien, Schweiz og på Færøerne. Orkestret har hjemsted i Alsion-komplekset i Sønderborg, som bl.a. rummer Koncertsalen Alsion, en af landets nyeste og bedste koncertsale til symfonisk musik.

 

South Denmark Philharmonic requires a tutti cello player

Employment starting from 7st Aug. 2017 or by arrangement with the winning candidate.

Audition takes place Tuesday 28th March 2017 beginning at 10.00 a.m. in Concert hall Alsion, Alsion 2, DK-6400 Sønderborg, Denmark.

1st round:

  • Haydn: Cello concerto, D major, 1st mov. with cadenza
  • J. S. Bach: Prelude from solosuite no. 1, 2 or 3. together with possible orchestra excerpts.

2nd round:

  • 1st mov. from Dvorák’s or Schumann’s cello concerto together with orchestra excerpts.

The excerpts can be downloaded from our website Orchestral excerpts.

Salary is paid according to the agreement between the Danish Regional Orchestras and the Danish Musicians’ Union (DMF), commensurate with experience in other professional symphony orchestras. For people coming from other countries than EU and Scandinavia there are special regulations.

Travel and accommodation expenses will not be paid by the orchestra.

A pianist will be available for the audition on 28th March 2017.

Application form is available by mail from South Denmark Philharmonic. Alsion 2, DK-6400 Sønderborg, phone +45 79 30 11 50, by email from info@sdjsymfoni.dk or by directly downloading the form from the orchestra’s website through this link:

Ansøgningsskema til konkurrencer i orkesteret

.The completed form should be sent to the orchestra’s address no later than 10th March 2017.